Wrocław,  dn. 16 maja 2023

                   Wspólnota Mieszkaniowa Wrocław ul. Godebskiego 2-4

                 reprezentowana przez

                   FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.  Wrocław ul. Jezierskiego 14

 

     Zaprasza do składania ofert na:

Wymianę kotła gazowego wraz  z oprzyrządowaniem w budynku wspólnoty Wrocław, ul. Godebskiego 2-4

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Demontaż i utylizację istniejącego kotła gazowego oraz zbędnego osprzętu;
  • Zakup wraz   z    dostawą  oraz   montażem kotła   gazowego  o   wskazanej  charakterystyce oraz wszystkich elementów oprzyrządowania;
  • Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca;
  • Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji o i c.w.u. ;
  • Wykonawca jest   zobowiązany  do    uruchomienia  kotła   i    zapewnienia serwisu kotłowni gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
  • Odbiór kotła przy udziale UDT;
  • Dokumentację powykonawczą.
 2. Charakterystyka kotła:
  • Kondensacyjny;
  • Dwufunkcyjny;
  • Moc znamionowa Q= 150 kW;
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.08.2023

Oferty można składać drogą e-meilową  w.szczepaniak@fontis.com.pl  lub pocztą na adres  FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami  sp. z o.o. Wrocław ul. Jezierskiego 14  z dopiskiem „wymiana kotła gazowego ul. Godebskiego 2-4”

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2023 r  o godzinie  16.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2023r o godzinie 10,00  w siedzibie Zarządcy bez udziału wykonawców.

W sprawach dotyczących ofert można się kontaktować z Panem Witold Szczepaniak  pod nr telefonu  508-183-605 lub e-meilowo: w.szczepaniak@fontis.com.pl

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sprawę prowadzi:  Witold Szczepaniak, tel. 508 183 605 , e-mail: w.szczepaniak@fontis.com.pl


Szczegółowa informacja o przetargu
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar):

Oferty należy składać do: 23-06-2023

i