RODO

KARTA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fontis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jezierskiego 14.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych sprawuje Aleksander Kiliszkiewicz
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i c RODO, tylko i wyłącznie w celu realizacji umów wiążących Państwa lub Państwa Wspólnotę Mieszkaniową z firmą Fontis i po zaprzestaniu obowiązywania tych umów zostaną usunięte.
 4. Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.
 5. Państwa dane osobowe nie są i nie będą profilowane.
 6. Dane, jakie przetwarzamy to imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zameldowania i korespondencyjny, numery PESEL i NIP, adres mailowy i numer telefonu
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych zawiera umowa powierzenia danych osobowych, jaką Państwa wspólnota mieszkaniowa zawarła ze spółką Fontis. Możecie Państwo te informacje uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Fontis sp. z o.o.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Fontis sp. z o.o. – iod@fontis.com.pl, tel. 71 348-39-62.
 9. Mają Państwo prawo do:
  1. Żądania sprostowania danych;
  2. Żądania usunięcia danych, o ile nie są one już niezbędne do celów określonych w punkcie 2;
  3. Żądania przekazania danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  4. Wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.