PRZETARGI

 

Przeprowadzenie kontroli budynku + wykonanie ekspertyzy technicznej <-- Kliknij w tytuł po więcej szczegółów

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Szymanowskiego 6
reprezentowana przez
FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Wrocław ul. Jezierskiego 14
zaprasza do składania ofert na :

1. Przeprowadzenie kontroli budynku w trybie art. 62 ust 1 pkt 2 (przegląd pięcioletni)
2. Wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej stan techniczny budynku zgodnie z decyzja PINB nr 2116/2023 z dnia 06.11.2023 r
Oferta powinna zawierać :
1. Cenę za całość opracowania brutto
2. Określenie terminu wykonania prac oraz okresu i warunków gwarancji.
3. Dokumenty potwierdzające odpowiednie uprawnienia do wykonania takiej ekspertyzy


Data składania ofert: 18-12-2023


Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z realizacją umieszczonych na niniejszej stronie zapytań ofertowych i przetargów jest Fontis Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jezierskiego 14. Państwa dane będą wykorzystane tylko w celu realizacji zapytania ofertowego/przetargu, na jaki Państwo odpowiedzieliście a następnie będą usuwane. Dane nie będą profilowane ani przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem wspólnot mieszkaniowych na rzecz których ogłoszone zostały zapytania lub przetargi.  

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych uzyskacie Państwo kontaktując się z inspektorem ochrony danych Fontis sp. z o.o. iod@fontis.com.pl

Macie Państwo prawo do żądania usunięcia lub sprostowania danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.