Szczegółowa informacja o przetargu https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/05/Wroblewsk-6-przetarg-dach-1.doc
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar): https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/05/Wroblewskiego-6-rem-dach-przedmiar-04-2023.pdf

Oferty należy składać do: 30-05-2023