Z A P R O S Z E N I E

           Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wróblewskiego 2 we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kontroli budynku i ekspertyzy technicznej zgodnie z Decyzją nr 1184/2023 PINB Wrocław stanowiącą załącznik nr 1 nn. zaproszenia  z oświadczaniem oferenta o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych.

Termin składania ofert do 28.07.2023R które można złożyć w formie elektronicznej lub tradycyjnej w siedzibie Fontis Sp. z o.o.  ul. Jezierskiego 14 Wrocław w godzinach 8-16; mail: fontis@fontis.com.pl

Sprawę ze strony Fontis prowadzi Piotr Ważny mail: p.wazny@fontis.com.pl; tel. 503 042 297


Szczegółowa informacja o przetargu https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/06/Decyzja-Nr-1184-2023-Wroblewskiego-2-–-Xerox-Scan_23062023131026.pdf
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar):

Oferty należy składać do: 28-07-2023

, , i