Serdecznie zapraszam do wyceny wykonania  świadectwa energetycznego budynku; termin wykonania po 28.04.2023R; brak dokumentacji projektowej; budynek wybudowany przed II wojną światową; liczba mieszkań x5 w tym x1 adaptacja strychu.

*zdjęcie budynku w załączeniu

Adres realizacji: ul. Franciszka Nullo 30  Wrocław; Działka Sępolno, AR_5, 47/34


Szczegółowa informacja o przetargu
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar):

Oferty należy składać do: 28-02-2023