Wykonanie projektu wykonawczego remontu elewacji i dachu budynku przy ul. Wróblewskiego 6 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji Konserwatora Zabytków


Szczegółowa informacja o przetargu https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wroblewskiego-6-przetarg-projekt.doc
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar):

Oferty należy składać do: 24-04-2023