WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Ul. Kosynierów Gdyńskich 87 Wrocław

WM KG87 ogłasza przetarg w zakresie remontu dachu i kominów:
Zapraszamy firmy specjalistyczne dekarskie do składania ofert w terminie do 16.01.2023r. w siedzibie Fontis ul. Jezierskiego 14 Wrocław lub w formie elektronicznej; wizja i obmiar po stronie oferenta; dokumentacja fotograficzna w załączeniu; link: https://photos.app.goo.gl/b3kB7zDPU5VFGLbD7

Sprawę w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej prowadzi Piotr Ważny, kontakt: e-mail: p.wazny@fontis.com.pl ; tel. 503 042 297; Zarząd WM tel. 500 111 474.


Szczegółowa informacja o przetargu
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar):

Oferty należy składać do: 16-01-2023

, , i