Wrocław, 17.04.2023R

W związku z planem realizacji w 2023 roku okresowych przeglądów instalacji elektrycznej serdecznie zapraszamy do realizacji i złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli zgodnie z przepisami prawa budowlanego przez uprawnione osoby, termin wykonania usługi do 30.11.23R w dwóch terminach wg. potrzeb, przekazanie i rozliczenie  protokołów w formie papierowej oraz elektronicznej PDF z opisem pliku wg. nazwy danej wspólnoty do 10.12.2023; składnikiem protokołów jest karta z podpisem właściciela – użytkownika danego lokalu.

W załączeniu wykaz wspólnot mieszkaniowych na terenie Wrocławia objętych zapytaniem ofertowym z informacją o powierzchni lokali mieszkalnych oraz ilością lokali – oczekujemy na  Państwa ofertę wykonania całego zadania z podaniem ceny za daną wspólnotę i za całość realizacji liczoną, wymagamy załączenia kopi wzoru protokołu kontroli – którego elementem jest dokumentacja zdjęciowa i opis zaleceń pokontrolnych oraz kwalifikacji wykonawców.

      Termin składana ofert do 04.05.2023R w formie elektronicznej na adres mail: fontis@fontis.com.pl lub w formie papierowej w siedzibie – Fontis Sp. z o.o. ul. Jezierskiego 14 Wrocław w godzinach 8-16.00.

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu. Sprawę prowadzi Piotr Ważny Tel. 71 348 21 48 lub 503 042 297; mail: fontis@fontis.com.pl lub p.wazny@fontis.com.pl


Szczegółowa informacja o przetargu https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wykaz-wspolnot-mieszkaniowych-przeglad-elektryczny-23R.xlsx
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar):

Oferty należy składać do: 04-05-2023