Wrocław, 17.04.2023R

            W związku z planem realizacji w 2023 roku okresowych przeglądów budowlanych 5- letnich serdecznie zapraszamy do realizacji i złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli zgodnie z przepisami prawa budowlanego przez uprawnione osoby tj. z branży konstrukcyjno – budowlanej oraz sanitarnej;  termin wykonania usługi do 30.11.23R w dwóch terminach wg. potrzeb, przekazanie i rozliczenie  protokołów w formie papierowej oraz elektronicznej PDF z opisem pliku wg. nazwy danej wspólnoty do 10.12.2023; UWAGI: składnikiem protokołów jest karta z podpisem właściciela – użytkownika danego lokalu, zalecenia pokontrolne należy dodatkowo udokumentować w protokole w formie zdjęć.

W załączeniu wykaz wspólnot mieszkaniowych na terenie Wrocławia objętych zapytaniem ofertowym z informacją o powierzchni lokali mieszkalnych oraz ilością lokali – oczekujemy na  Państwa ofertę wykonania całego zadania z podaniem ceny brutto za daną wspólnotę i za całość realizacji, wymagamy załączenia kopi stosowanego wzoru protokołu kontroli oraz kwalifikacji wykonawców.

Termin składana ofert do 04.05.2023R w formie elektronicznej na adres mail: fontis@fontis.com.pl lub w formie papierowej w siedzibie – Fontis Sp. z o.o. ul. Jezierskiego 14 Wrocław w godzinach 8-16.00.

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu. Sprawę prowadzi Piotr Ważny Tel. 71 348 21 48 lub 503 042 297; mail: fontis@fontis.com.pl lub p.wazny@fontis.com.pl

 

 


Szczegółowa informacja o przetargu https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wykaz-wspolnot-mieszkaniowych-przeglad-budolwany-5-letni-23R-kor.xlsx
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar):

Oferty należy składać do: 04-05-2023