Co mamy na myśli oferując obsługę najmu:

 • poszukiwanie najemcy polegające na przygotowaniu oferty, umieszczeniu ogłoszeń na portalach internetowych oraz wśród współpracujących biur nieruchomości, organizowaniu wizyt w mieszkaniu, przedstawieniu właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców i prowadzeniu negocjacji; etap ten zawiera także weryfikację kandydatury pod kątem ryzyka nierzetelności w podejściu do zobowiązań finansowych,
 • zawarcie umowy najmu w imieniu właściciela, przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • obsługa przepływów finansowych pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami usług, bankiem kredytującym nieruchomość oraz urzędem skarbowym; dbamy o terminowe opłacanie wszystkich opłat miesięcznych, a także nadchodzących faktur za usługi, których abonentem pozostaje właściciel mieszkania,
 • dbanie o należyty stan lokalu poprzez coroczny nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
 • końcowe rozliczenie mediów z najemcą, które odbywa się na podstawie stanów liczników i stawek cen stosowanych przez dostawców w okresie trwania umowy najmu,
 • bieżąca obsługa techniczna mieszkania w zakresie organizowania przeglądów, drobnych napraw i konserwacji, w tym pomoc najemcy w zorganizowaniu napraw awarii wynikłych z jego winy,
 • organizowanie prac remontowych i malowania w okresach pomiędzy najmem,
 • okresowe pisemne sprawozdanie dla właściciela obejmujące wszystkie wpływy i wydatki związane z obsługiwanym mieszkaniem,
 • okresowe pisemne sprawozdanie dla najemcy zawierające saldo zaliczek na media po uwzględnieniu zapłaconych dotychczas kosztów.

Jakie mają Państwo korzyści w momencie skorzystania z naszych usług?

 • oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie najemcy i nadzór nad mieszkaniem,
 • uwolnienie się od konieczności bezpośrednich kontaktów z najemcą, które dla wielu właścicieli, ale także najemców, są poważną uciążliwością,
 • minimalizacja ryzyka wynajęcia nieruchomości niewłaściwemu najemcy, co jest wynikiem procesu jego poszukiwania i późniejszej weryfikacji, podczas której stosujemy wielorakie kryteria, także opierające się na dotychczas zebranym doświadczeniu firmy i sylwetkach dotychczasowych najemców,
 • opieka nad mieszkaniem, dbanie o należyty stan lokalu poprzez coroczny nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
 • profesjonalny nadzór nad terminowością wpłat od najemców, rozwiązania promujące rzetelność finansową najemców,
 • pełna kontrola nad terminowością dokonywania comiesięcznych opłat do wspólnot i spółdzielni oraz dostawców mediów,
 • dokumentacja finansowa gromadzona w jednym miejscu, chronologicznie, dostępna w każdym momencie w postaci papierowej bądź elektronicznej,
 • comiesięczne zasilenie rachunku właściciela kwotą netto wolną od jakichkolwiek obciążeń, po uregulowaniu wszelkich rachunków i zaliczek na podatek dochodowy,
 • faktura za usługę dokumentująca poniesione koszty obsługi lokalu – ważne dla tych z Państwa, którzy potrzebują udokumentować poniesione koszty.

Warunki oraz etapy rozpoczęcia współpracy z właścicielem nieruchomości:

 1. Kontakt właściciela bezpośrednio z osobą, która będzie pełnić obowiązki związane z zarządzaniem najmem.
 2. Wizyta w mieszkaniu/dom z przeznaczeniem na wynajem
 3. Przedstawienie i omówienie umowy o zarządzanie nieruchomością
 4. Zawarcie umowy o zarządzanie nieruchomością.
 5. Protokolarne przekazanie nieruchomości, kluczy, pilotów, dokumentacji, itp.
 6. Poszukiwanie najemcy.
 7. Zawarcie umowy najmu, uzyskanie ubezpieczenia najemcy, podpisanie stosowanego protokołu zdawczo-odbiorczego wraz ze stanem liczników następnie wydanie lokalu najemcy.

Najważniejsze pytanie dla każdego z właścicieli nieruchomości ile to wszystko kosztuje ?

Mianowicie koszt takiej usługi wynosi 10% kwoty czynszu najmu netto tzn. *czynsz najmu netto – kwota bez zaliczek na media Przy trzech mieszkaniach kwota usługi zarządzania najmem wynosi 8% *lub przy poleceniu dwóch klientów, z którymi skutecznie uda się nawiązać współpracę Świadczymy również usługi zarządzania mieszkaniami na pokoje ale ceny procentowe się wahają między 7-12% w zależności od danej nieruchomości.

Przy każdym „uruchomieniu” mieszkania, które zaczyna generować zyski z tytułu najmu pobierana jest prowizja 50% kwoty pierwszego czynszu najmu. Opłata startowa jest pobierana tylko i wyłącznie raz przez okres trwania całej współpracy. Nawet jeśli mieszkanie będzie pod zarządzaniem 10 lat i w tym czasie będzie 10 różnych najemców.

Ważna informacja dla właścicieli: nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia/prowizji od potencjalnych najemców przez co najemcy są bardziej otwarci na współpracę i okres szukania odpowiedniego najemcy skraca się aż o 70% czasu !

Z każdym właścicielem są ustalane indywidualne warunki współpracy !

Formularz kontaktowy