Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Szymanowskiego 6
reprezentowana przez
FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Wrocław ul. Jezierskiego 14
zaprasza do składania ofert na :

1. Przeprowadzenie kontroli budynku w trybie art. 62 ust 1 pkt 2 (przegląd pięcioletni)
2. Wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej stan techniczny budynku zgodnie z decyzja PINB nr 2116/2023 z dnia 06.11.2023 r
Oferta powinna zawierać :
1. Cenę za całość opracowania brutto
2. Określenie terminu wykonania prac oraz okresu i warunków gwarancji.
3. Dokumenty potwierdzające odpowiednie uprawnienia do wykonania takiej ekspertyzy


Szczegółowa informacja o przetargu https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/Szymanowsk-6-przetarg-ekspertyza.pdf
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar): https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/Decyzja-Nr-2116-2023-Szymanowskiego-6.pdf

Oferty należy składać do: 18-12-2023