Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z remontem głowic kominów


Szczegółowa informacja o przetargu https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/Jezierskiego-5-przetarg-dach.doc
Informacje dodatkowe (np. Przedmiar): https://fontis.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/Jezierskiego-5-dach-obmiar-robot.pdf

Oferty należy składać do: 24-04-2023