WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  ul. Borelowskiego 10-12 Wrocław                                                                                                Wrocław, 26.01.2023R

WM B10-12 ogłasza przetarg w zakresie remontu dachu i kominów:
Zapraszamy specjalistyczne firmy dekarskie do składania ofert w terminie do 28.02.2023r. w siedzibie Fontis ul. Jezierskiego 14 Wrocław lub w formie elektronicznej; wizja i obmiar po stronie oferenta; planowana realizacja II-IIIQ 23R

Sprawę realizuje  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  tel. 609 626 803 z ramienia Fontis Piotr Ważny, tel. 503 042 297; mail: p.wazny@fontis.com.pl