fontis zarządzanie nieruchomościami spółka z o. o.

Internetowa Kartoteka Lokatora

IKL

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla wygody mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o. uruchomiliśmy system pod nazwą: Internetowa Kartoteka Lokatora.

System IKL umożliwia między innymi:

  • Sprawdzenie bieżącego salda na kartotece właściciela lokalu
  • Sprawdzenie aktualnej wysokości naliczeń
  • Aktualizację swoich danych kontaktowych
  • Podanie stanu liczników mediów (dla Wspólnot rozliczanych przez FONTIS Sp. z o. o.)