fontis zarządzanie nieruchomościami spółka z o. o.

PrzetargiPlanowane przetargi

Wspólnota Mieszkaniowa Wrocław, ul. Jezierskiego 1

1. Wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku przy ul. Jezierskiego 1 we Wrocławiu.

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiar elewacji


Wspólnota Mieszkaniowa Wrocław, ul. Emilii Plater 18

Wykonanie dokumentacji projektowej przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynku wspólnoty ul. Emilii Plater 18 we Wrocławiu.

Zaproszenie do składania ofert

Opinia kominiarska


Oferta na usuwanie awarii.

FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o., Wrocław ul. Jezierskiego 14, zaprasza do składania ofert na:
Wykonywanie usług napraw oraz usuwania awarii instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazowych w częściach wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych w dni powszednie oraz wolne od pracy.


Do pobrania: Załącznik nr 1 - tabela cenowa.

Zaproszenie do składania ofert

Oferta na przeglądy kominiarskie

FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o., Wrocław ul. Jezierskiego 14, zaprasza do składania ofert na:
Wykonywanie usług polegających na :

  1. Corocznych przeglądach przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych
  2. Corocznym czyszczeniu przewodów kominowych , spalinowych i wentylacyjnych
  3. Sporządzaniu z czynności określonych w pkt 1 i 2 stosownych protokołów w których będą również zawarte informacje na temat stanu technicznego kominów
Oferta ma dotyczyć około 230 wspólnot mieszkaniowych 5-7 lokalowych na terenie Sępolna i Biskupina we Wrocławiu.

Zaproszenie do składania ofert


Wspólnota Mieszkaniowa Wrocław, ul. Sernicka 38

Kompleksowy remont dachu z przemurowaniem kominów przy ul. Sernickiej 38 we Wrocławiu.

Zaproszenie do składania ofert

Zapisz się

naprawa usterek
Jeśli chcesz być powiadamiany o aktualnych przetargach zapisz się na bezpłatne raporty